Shiro - Long Tails Arrangement

Wolf's Rain

Shiro - Long Tails