Jihi Wo Kudasai Kenban Joutai (慈悲ヲ下サイ鍵盤状態) Transcription

35 Sai no Kokosei Original Soundtrack

Jihi Wo Kudasai Kenban Joutai (慈悲ヲ下サイ鍵盤状態)