Futatsu no Kodou to Akai Tsumi (sample) Arrangement

Vampire Knight OP 1

Futatsu no Kodou to Akai Tsumi (sample)